Nominative (nom.) and Accusative (acc.)

Matching exercise

Drag each item on the right and drop it on the matching item on the left.

μακρόν
ὁ καλός οἶκος
ὁ ὰγρός acc. masc. sg. of: field
ὁ πόνος
ὁ σῖτος
τὸν μικρόν αὐτουργόν
πολύς nom. masc. sg. of: many
τὸν οἶκον
μικρός
τὸν καλόν σῖτον
τὸν ἥλιον
ὁ πολύς ϰρόνος
ὁ ἰσϰυρός αὐτουργός
τὸν ϰαλεπόν πόνον
ϰαλεπός
ἰσϰυρόν