Review of Chapter 8 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 20 items will appear each time.

ὑπέρ
θεάομαι
εὔχομαι
τέλος
ὁ θεός, τοῦ θεοῦ
ἐργάζομαι
διαλέγομαι
ὁ ποιητής, τοῦ ποιητοῦ
καθίζω
ἡ ἀγορά, τῆς ἀγορᾶς
τὸ ἔργον, τοῦ ἔργου
ἡ χείρ, τῆς χειρός
ἐν ᾧ
ἕπομαι
τῇ ὑστεραίᾳ
ἐγείρω
ἡ ἑσπέρᾱ, τῆς ἑσπέρᾱς
ὁ ϐωμός, τοῦ ϐωμοῦ
ἐξ
ὁ πολίτης, τοῦ πολίτου
ὅμως
ὥσπερ
οἴκοι
ἐκεῖσε
εὖ γε
τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως
ὁ νεᾱνίᾱς, τοῦ νεᾱνίου
ἡ θύρᾱ, τῆς θύρᾱς
ἐν... τούτῳ
ἀναβαίνω
εὖ