Review of Chapters 1-10 Nouns (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 30 items will appear each time.

ὁ πατήρ
οἱ τεκόντες, τῶν τεκόντων
τὰ μῆλα
αἱ πύλαι
ὁ αὐτουργός
ἡ χείρ, τῆς χειρός
ὁ σῖτος
τὸ δεῖπνον
ἡ ὑδρίᾱ
ἡ ἑσπέρᾱ, τῆς ἑσπέρᾱς
ὁ κίνδῡνος, τοῦ κινδύνου
τὸ ἄροτρον
ἡ νῆσος
ὁ κῆρυξ, τοῦ κήρῡκος
ὁ δεσπότης
ὁ ἀνήρ
ὁ χρόνος
τὸ ἱερεῖον, τοῦ ἱερείου
ἡ ὁδός
ἡ θυγάτηρ
ἡ ἡμέρᾱ
ἡ θύρᾱ, τῆς θύρᾱς
ἡ κρήνη
σύ
ὁ μῦθος
ὁ ἄγγελος
ὁ πάππας (ὦ πάππα)
ὁ ϐωμός, τοῦ ϐωμοῦ
ἡ ναῦς (τῆς νεώς, τῇ νηΐ, τὴν ναῦν)
τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως
ὁ γέρων, τοῦ γέροντος
ἡ σπονδή, τῆς σπονδῆς
ἡ ἑορτή
ὁ θεός, τοῦ θεοῦ
ὁ οἶκος
τὸ δένδρον
ἡ θάλαττα
ὁ βοῦς
ὁ χορός
ὀνόματι
ἡ γῆ
τὸ ὄρος (τὸῦ ὄρους, τοῖς ὄρεσι)
ὁ λύκος
ὁ πάππος
ὁ οὐρανός, τοῦ οὐρανοῦ
ἡ νύξ
ἡ ἀριστερά τῆς ἀριστερᾶς
ὁ δῆμος, τοῦ δήμου
ὁ ἀγρός
ὁ λαϐύρινθος
ὁ δοῦλος
ἡ παρθένος
ὁ πόνος
ἡ πομπή, τῆς πομπῆς
ὁ ποιητής, τοῦ ποιητοῦ
ὁ καιρός
ὁ λαγώς
ὁ ἱερεύς, τοῦ ἱερέως
ὁ/ἡ κύων (τὸν/τὴν κύνα, ὦ κύον)
ὁ χειμών, τοῦ χειμῶνος
ὁ/ἡ παῖς
ἡ μήτηρ
ἡ οἰκίᾱ
ὁ ἥλιος
ἡ πόλις
ὁ οἶνος
ὁ ξένος, τοῦ ξένου
τὸ πῦρ, τοῦ πυρός
ἡ ἀγορά, τῆς ἀγορᾶς
ἡ ϐοή, τῆς ϐοῆς
τὸ ἔργον, τοῦ ἔργου
ὁ πολίτης, τοῦ πολίτου
ἡ κεϕαλή, τῆς κεϕαλῆς
τὸ ἱερόν, τοῦ ἱεροῦ
ἡ γυνή
ὁ ϐασιλεύς
ὁ ἄνθρωπος
ὁ λίθος
ὁ ὀϕθαλμός, τοῦ ὀϕθαλμοῦ
ἡ δεξιά, τῆς δεξιᾶς
ὁ ἑταῖρος
ἡ θεός, τῆς θεοῦ
ὁ νεᾱνίᾱς, τοῦ νεᾱνίου
τὸ ὕδωρ, τοῦ ὕδατος
τὸ ὄνομα
ὁ or ἡ αἴξ