Review of Chapter 12 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 30 items will appear each time.

ἐξηγέομαι, ἐξηγησάμην, ἐξηγησάμενος
ϕροντίζω, ἐϕρόντισα, ϕροντίσᾱς
μάλιστά γε
ὀρθός, -ή, -όν
γεραιός, -ά, -όν
ἀπορέω, ἠπόρησα, ἀπορήσᾱς
δύναμαι
εὖ
ἤ... ἤ
ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου
ϕαίνομαι
ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου
καταλείπω, κατέλιπον, καταλιπών
ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος
ὁ ὅμῑλος, τοῦ ὁμίλον
πλεῖστος, -η -ον
τὸ τεῖχος, τοῦ τείχους
κακός, -ή, -όν
ὁ ναύκληρος, τοῦ ναυκλήρου
ἐροτάω, ἠρόμην, ἐρόμενος
πλείων / πλέων, πλέον
χαίρειν κελεύω
ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου
ὡς τάχιστα
τάχιστα
μέγα
τότε