Review of Chapters 11 & 12 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 30 items will appear each time.

αἰτέω
εἰσάγω, εἰσήγαγον
ϕροντίζω, ἐϕρόντισα, ϕροντίσᾱς
γίγνομαι, ἐγενόμην
κόπτω, ἔκοψα
γεραιός, -ά, -όν
σκοπέω
λαμβάνω, ἔλαβον
πάσχω, ἔπαθον
ὠϕελέω
αὔριον
ὁράω, εἶδον, ἰδών
ὁ ὅμῑλος, τοῦ ὁμίλου
ὁ ναύκληρος, τοῦ ναυκλήρου
λέγω, εἶπον, εἰπών
ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλθών
κομίζω
ἡ δραχμή, τῆς δραχμῆς
ὁ ὀβολός, τοῦ ὀβολοῦ
δοκεῖ
μανθάνω, ἔμαθον
ἐξηγέομαι, ἐξηγησάμην, ἐξηγησάμενος
τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου
ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου
ὁ λόγος, τοῦ λόγου
τυϕλός, -ή, -όν
ἔϕη
οἴμοι
πρός
μέγα
ὁ ἀδελϕός, τοῦ ἀδελϕοῦ, ὦ ἄδελϕε
χαίρειν κελεύω
καταλείπω, κατέλιπον, καταλιπών
εἰ
πλείων / πλέων, πλέον
πῶς ἔχεις;
σοϕός, -ή, -όν
μάλιστά γε
προσέρχομαι, προσῆλθον, προσελθών
παρά
ἀϕικνέομαι, ἀϕῑκόμην
κακός, -ή, -όν
εὖ
νοσέω
καλῶς ἔχω
ϕαίνομαι
ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου
ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου
δακρύω
τάχιστα
ἀπορέω, ἠπόρησα, ἀπορήσᾱς
αἱρέω, εἷλον, ἑλών
ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ
κατὰ θάλατταν
πλεῖστος, -η -ον
ὁ ἰᾱτρός, τοῦ ἰᾱτροῦ
τὸ τεῖχος, τοῦ τείχους
ἤ... ἤ
ἐροτάω, ἠρόμην, ἐρόμενος
ὀρθός, -ή, -όν
ὡς τάχιστα
δύναμαι
τότε
λείπω
ἀποθνῄσκω
δοκεῖ μοι