Review of Chapter 13 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 30 items will appear each time.

λαμπρός, -ά, -όν
ὀργίζομαι
ἄγω, ἤγαγον, ἀγαγών
ἡ ἀρχή, τῆς ἀρχῆς
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκείνο
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
ὡς
τὰ στενά, τῶν στενῶν
ἡ μάχη, τῆς μάχης
τὰ ἱστία, τῶν ἱστίων
ἡ τριήρης, τῆς τριήρους
ἐρέσσω, ἤρεσα, ἐρέσᾱς
τὰ ἀληθῆ, τῶν ἀληθῶν
ἡσυχάζω, ἡσύχασα, ἡσυχάσᾱς
τὰ ψευδῆ, τῶν ψευδῶν
ἐγγύς
ἀληθής, ἀληθές
ἡ ἐλευθερίᾱ, τῆς ἐλευθερίᾱς
τὸ ναυτικόν, τοῦ ναυτικοῦ
βέβαιος, -ᾱ, -ον
ἅμα
ὁ βάρβαρος, τοῦ βαρβάρου
τὸ κῦμα, τοῦ κύματος
ὁ ἄνεμος, τοῦ ἀνέμου
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ
ψευδής, -ές
ἀλλήλων
ὅτε
τῷ ὄντι
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
ἀμύνω, ἤμῡνα, ἀμύνᾱς
ὡς δοκεῖ
ὅς, ἥ, ὅ