Review of Chapters 11, 12 & 13 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 30 items will appear each time.

εἰσάγω, εἰσήγαγον
γίγνομαι, ἐγενόμην
εὖ
λαμπρός, -ά, -όν
κόπτω, ἔκοψα
τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ
σκοπέω
ἡ μάχη, τῆς μάχης
πάσχω, ἔπαθον
ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου
ϕροντίζω, ἐϕρόντισα, ϕροντίσᾱς
λέγω, εἶπον, εἰπών
ὁράω, εἶδον, ἰδών
ὡς
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος
ὅτε
αἰτέω
τὸ ναυτικόν, τοῦ ναυτικοῦ
ὁ ναύκληρος, τοῦ ναυκλήρου
πῶς ἔχεις;
ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλθών
ἡ δραχμή, τῆς δραχμῆς
ὁ ὀβολός, τοῦ ὀβολοῦ
μανθάνω, ἔμαθον
δακρύω
δοκεῖ
ἀλλήλων
χαίρειν κελεύω
ὁ ἀδελϕός, τοῦ ἀδελϕοῦ, ὦ ἄδελϕε
ἅμα
ἄγω, ἤγαγον, ἀγαγών
μάλιστά γε
πλείων / πλέων, πλέον
ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου
τυϕλός, -ή, -όν
οἴμοι
μέγα
εἰ
κακός, -ή, -όν
τῷ ὄντι
ἔϕη
σοϕός, -ή, -όν
βέβαιος, -ᾱ, -ον
προσέρχομαι, προσῆλθον, προσελθών
ἀϕικνέομαι, ἀϕῑκόμην
λαμβάνω, ἔλαβον
νοσέω
ϕαίνομαι
ὅς, ἥ, ὅ
καταλείπω, κατέλιπον, καταλιπών
ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου
ὁ λόγος, τοῦ λόγου
ἀπορέω, ἠπόρησα, ἀπορήσᾱς
γεραιός, -ά, -όν
ὠϕελέω
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ
πλεῖστος, -η -ον
τὸ κῦμα, τοῦ κύματος
ὁ ἰᾱτρός, τοῦ ἰᾱτροῦ
ἤ... ἤ
ὀρθός, -ή, -όν
ἐξηγέομαι, ἐξηγησάμην, ἐξηγησάμενος
τὸ τεῖχος, τοῦ τείχους
ἐροτάω, ἠρόμην, ἐρόμενος
τὰ ψευδῆ, τῶν ψευδῶν
πρός
κατὰ θάλατταν
δύναμαι
τάχιστα
αἱρέω, εἷλον, ἑλών
τότε
παρά
ἡ ἀρχή, τῆς ἀρχῆς
ὁ ἄνεμος, τοῦ ἀνέμου
ὀργίζομαι
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
ἀμύνω, ἤμῡνα, ἀμύνᾱς
τὰ στενά, τῶν στενῶν
τὰ ἱστία, τῶν ἱστίων
ἐγγύς
ἐρέσσω, ἤρεσα, ἐρέσᾱς
ἡσυχάζω, ἡσύχασα, ἡσυχάσᾱς
αὔριον
ἡ ἐλευθερίᾱ, τῆς ἐλευθερίᾱς
ὁ ὅμῑλος, τοῦ ὁμίλου
ἀληθής, ἀληθές
ἡ τριήρης, τῆς τριήρους
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκείνο
κομίζω
ὁ βάρβαρος, τοῦ βαρβάρου
ὡς τάχιστα
τὰ ἀληθῆ, τῶν ἀληθῶν
καλῶς ἔχω
ψευδής, -ές
ὡς δοκεῖ
λείπω
ἀποθνῄσκω
δοκεῖ μοι