Review of Chapter 15 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 30 items will appear each time.

ὁ κόσμος, τοῦ κόσμου
ἀναγκάζω, ἠνάγκασα, ἀναγκάσᾱς
ἐπιπλέω, ἐπέπλευσα, ἐπιπλεύσᾱς
διαϕθείρω, διέϕθειρα, διαϕθείρᾱς
ϐλάπτω, ἔϐλαψα, ϐλάψᾱς
ὁ ναύαρχος, τοῦ ναυάρχου
μόνος, -η, -ον
ἐλευθερόω, ἠλευθέρωσα, ἐλευθερώσᾱς
ἐμπίπτω, ἐνέπεσον, ἐμπεσών
συμπίπτω, συνέπεσον, συμπεσών
ναυμαχέω, ἐναυμάχησα, ναυμαχήσᾱς
ἡ τύχη, τῆς τύχης
ἡ ϕυγή, τῆς ϕυγῆς
εἴκω, εἶξα, εἴξᾱς
πιστεύω, ἐπίστευσα, πιστεύσᾱς
πειράω, ἐπείρᾱσα, πειράσᾱς
κόσμῳ
τὸ μέρος, τοῦ μέρους
πεζός, ή, όν
ὁ ἀγών, τοῦ ἀγῶνος
ἡ ἀπορίᾱ, τῆς ἀπορίᾱς
δεξιός, ά, όν
οὐ μόνον... ἀλλα καί
ὁ νοῦς, τοῦ νοῦ
ὁ στρατηγός, τοῦ στρατηγοῦ
ἡ ἀρετή, τῆς ἀρετῆς
δηλόω. ἐδήλωσα, δηλώσᾱς
ὁ νεκρός, τοῦ νεκροῦ
ὁ θόρυϐος, τοῦ θορύϐου
ἡ πατρίς, τῆς πατρίδος
ἡ νίκη, τῆς νίκης
ὁ πρόγονος, τοῦ προγόνου
ἀνέστην, ἀναστάς
ἡ σπουδή, τῆς σπουδῆς
μηκέτι
ὁ πέπλος, τοῦ πέπλου
μόνον
πανταχοῦ
ὡς