Review of Chapter 11-17 Adjectives (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 20 items will appear each time.

βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
μόνος, -η, -ον
καθαρός, -ά, -όν
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
ἄξιος,-ᾱ, ον
βέβαιος, -ᾱ, -ον
ἅπᾱς, ἅπᾱσα, ἅπαν
χαίρειν κελεύω
κακός, -ή, -όν
πολέμιος, -ᾱ, ον
στενός, -ή, όν
ἱερός, -ά, -όν
πόσος, -η, -ον
δεξιός, ά, όν
ἀληθής, ἀληθές
διακόσιοι, -αι, -α
ὀρθός, -ή, -όν
βαθύς, βαθεῖα, βαθύ
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
σοϕός, -ή, -όν
τυϕλός, -ή, -όν
ὅσιος,-ᾱ, -ον
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
ὀλίγος, -η, -ον
ἑκατόν
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκείνο
γεραιός, -ά, -όν
πλεῖστος, -η -ον
πεζός, ή, όν
ἐλεύθερος, -ᾱ, ον
ψευδής, -ές
λαμπρός, -ά, -όν
τραχύς, τραχεῖα, τραχύ
ὅδε, ἥδε, τόδε