Review of Chapters 1-20 Nouns (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 20 items will appear each time.

τὸ κῦμα, τοῦ κύματος
τὰ χρήματα, τῶν χρημάτων
οἱ τεκόντες, τῶν τεκόντων
τὸ ἔργον, τοῦ ἔργου
αἱ πύλαι
σύ
ὁ ἄγγελος
ὁ ϐωμός, τοῦ ϐωμοῦ
τὸ ὄνομα
τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως
ὁ γέρων, τοῦ γέροντος
ὁ πόνος
ὁ θεός, τοῦ θεοῦ
ὁ/ἡ κύων (τὸν/τὴν κύνα, ὦ κύον)
τὸ πεδίον, τοῦ πεδίου
τὸ αἷμα, τοῦ αἵματος
ἡ ἀριστερά τῆς ἀριστερᾶς
ὁ πέπλος, τοῦ πέπλου
ἡ χάρις, τῆς χάριτος (acc. τὴν χάριν)
ἡ τύχη, τῆς τύχης
ὁ ἱκέτης, τοῦ ἱκέτου
ὁ ἐχθρός, τοῦ ἐχθροῦ
τὸ τέμενος, τοῦ τεμένους
ἡ ἀρχή, τῆς ἀρχῆς
ἡ ψῡχή, τῆς ψῡχῆς
ἡ πομπή, τῆς πομπῆς
ὁ ξένος, τοῦ ξένου
ἡ οἰκίᾱ
ἡ ναῦς (τῆς νεώς, τῇ νηΐ, τὴν ναῦν)
ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος
ἡ εἰρήνη, τῆς εἰρήνης
ἡ δεξιά, τῆς δεξιᾶς
ἡ θεός, τῆς θεοῦ
τὰ ψευδῆ, τῶν ψευδῶν
τὰ στενά, τῶν στενῶν
ὁ σύμμαχος, τοῦ συμμάχου
ὁ τόπος, τοῦ τόπου
ὁ στρατός, τοῦ στρατοῦ
ἡ γῆ
ὁ θάνατος, τοῦ θανάτου
τὸ ἔτος, τοῦ ἔτους
ὁ ὦμος, τοῦ ὤμου
ἡ νῆσος
τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου
ἡ ἀρετή, τῆς ἀρετῆς
ὁ νεκρός, τοῦ νεκροῦ
ὁ στρατιώτης, τοῦ στρατιώτου
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ
ὁ χορός
ὁ ἀγρός
ὁ θῡμός, τοῦ θῡμοῦ
ἡ σπονδή, τῆς σπονδῆς