Review of Chapters 24 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 20 items will appear each time.

διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην
ζάω, (inf.) ζῆν, (impf.) ἔζων, ζήσω
μελετάω
παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην
συνίημι
φοιτάω
ἐπιμελέομαι, ἐπιμελήσομαι, ἐπιμεμέλμαι, ἐπεμελήθην
ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἥσθην
κιθαρίζω, κιθαριῶ, ἐκιθάρισα
τὸ γράμμα, τοῦ γράμματος
ὁ γραμματιστής, τοῦ γραμματιστου
ἡ γυμναστική, τῆς γυμναστικῆς
ὁ διδάσκαλος, τοῦ διδασκάλου
ὁ κιθαριστής, τοῦ κιθαριστοῦ
ἡ μουσική, τῆς μουσικῆς
ἡ παίδευσις, τῆς παιδεύσεως
ὁ σοφιστής, τοῦ σοφιστοῦ
ὁ τεκών, τοῦ τεκόντος
ὁ υἱός, τοῦ υἱοῦ
ἡ ἁρμονία, τῆς ἁρμονίας
τὸ βιβλίον, τοῦ βιβλίου
ἡ διάνοια, τῆς διανοίας
ὁ ἔπαινος, τοῦ ἐπαίνου
ὁ μαθητής, τοῦ μαθητοῦ
ἡ πονηρία, τῆς πονηρίας
ἡ πρᾶξις, τῆς πράξεως
ὁ ῥυθμός, τοῦ ῥυθμοῦ
τὸ σῶμα, τοῦ σώματος
ἡ σωφροσύνη, τῆς σωφροσύνης
ἡ φωνή, τῆς φωνῆς
ἄδικος, -ον
αἰσχρός, -ά, όν
ἄσμενος, -η, -ον
δίκαιος, -α, -ον
σμικρός, -ά, όν
ὅπως
καθ' ἡμέραν
περί πολλοῦ ποιοῦμαι
περί πλείστου ποιοῦμαι
ὄλβιος, -α, -ον
παλαιός, -ά, -όν
χρήσιμος, -η, -ον
χρηστός, -ή, -όν
ἐπί
πρός
αὖ