Review of Chapter 27 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 20 items will appear each time.

ἀγείρω, ἤγειρα
ἀγωνίζομαι, ἀγωνιοῦμαι, ἠγωνισάμην, ἠγώνισμα
ἀντιόομαι, ἀντιώσομαι, ἠντιώθην
διαβαίνω
ἐπέρχομαι
καταλύω
μέμφομαι, μέμψομαι, ἐμεμψάμην, or ἐμέμφθην
παρακαλέω
φωνέω
ἀναστρέφω
ἀνέχομαι, (impf.) ἠνειχόμην, ἀνέξομαι, ἠνεσχόμην
ἱππεύω, ἱππεύσω, ἵππευσα
κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα
προστάττω
φείδομαι, φεισόμαι, ἐφεισάμην
τὸ ἀνάθημα, τοῦ ἀναθήματος
ὁ ἀριθμός, τοῦ ἀριθμοῦ
τὸ δῶρον, τοῦ δώρου
τὸ μαντεῖον, τοῦ μαντείου
τὸ μέτρον, τοῦ μέτρου
τὸ ὅρκιον, τοῦ ὁρκίου
τὸ στράτευμα, τοῦ στρατεύματος
ἡ συμμαχία, τῆς συμμαχίας
ὁ χρησμός, τοῦ χρησμοῦ
τὸ χρηστηρίον, τοῦ χρηστηρίου
τὸ ἔθνος, τοῦ ἔθνους
τὸ ἱππικόν, τοῦ ἱππικοῦ
ἡ ἵππος, τῆς ἵππου
ὁ πεζός, τοῦ πεζοῦ
ἡ κάμηλος, τῆς καμήλου
καρτερός, -ά, -όν
οὐδέτερος, -α, -ον
ἐπί
πρός
ἄλλοσε
αὐτίκα
πάνυ
ἄλλοι ἄλλοσε
ἄχρηστος, -ον
δειλός, -ή, -όν
ὄπισθε(ν)
ὀπίσω
κατὰ τάχος