Review of Chapters 25-27 (random selection)

Matching exercise

Choose the correct matching items from the drop-down lists. To get different items, reload the page; a random selection of 20 items will appear each time.

μετά
οἷος τ' εἰμί
ἀμφότερος, -α, -ον
ἱκανός, -η, -ον
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα
ἁπολώλεκα
ἀπόλωλα
ἀπόλλυμαι, ἀπολοῦμαι, ἀπωλόμην
δέομαι, δήσομαι, ἐδεήθην
ἐφίσταμαι, ἐπέστην (+dat.)
ἡ ἀλήθεια, τῆς ἀληθείας
ὁ γάμος, τοῦ γάμου
τὸ δόρυ, τοῦ δόρατος
ἡ νέμεσις, τῆς νεμέσεως
τὸ οἰκίον, τοῦ οἰκίου
ὁ ὄνειρος, τοῦ ὀνείρου
ἡ ἄγρα, τῆς ἄγρας
ἡ ἀθυμία, τῆς ἀθυμίας
ἡ δειλία, τῆς δειλίας
τὸ θηρίον, τοῦ θηρίου
ὁ κύκλος, τοῦ κύκλου
ὁ φόνος, τοῦ φόνου
ἡ φήμη, τῆς φήμης
ὁ φύλαξ, τοῦ φύλακος
ἄκων, ἄκουσα, ἄκον
ἕτερος, -α, -ον
ὁ μὲν ἕτερος...ὁ δὲ ἕτερος
ἐπί
κατά
ὁπόθεν
πρός
ἐπεί
ἡ ἵππος, τῆς ἵππου
ὁ πεζός, τοῦ πεζοῦ
ἡ κάμηλος, τῆς καμηλου
καρτερός, -ά, -όν
οὐδέτερος, -α, -ον
ἐπί
πρός
κατὰ τάχος