Review of Chapter 29 (random selection)

Matching exercise

Drag each item on the right and drop it on the matching item on the left.

ἐκπνέω, ἐκπνευσοῦμαι (and) ἐκπνεύσομαι, ἐξέπνευσα, ἐκπέπνευκα
ἐπιγίγνομαι
φρουρέω
ἀποστέλλω
ἐξαρτυω, ἐξαρτύσω, ἐξήρτυσα, ἐξήρτυκα, ἐξήρτυμαι, ἐξηρτύθην
καταδύω, καταδύσω, κατέδυσα, καταδέδυκα, καταδέδυμαι, κατεδύθην
κατέδυν
προσπίπτω
ταράττω (ταράσσω), ταράξω, ἐτάραξα, τετάραγμαι, ἐταράχθην
χωρέω
ἀνάγομαι
ἁπολαμβάνω
ἁφαιρέομαι
διαφεύγω
ἐπεισβαίνω
ἐπιβοηθέω
ὁρμέω
παραβοηθέω
ὑπεκφεύγω
ἐπιδιώκω
καταφεύγω
περιμένω
σφάζω, σφάξω, ἔσφαξα, ἔσφαγμαι, ἐσφάγην
ὑπομένω
φθάνω, φθήσομαι, ἔφθασα (or) ἔφθην
ἡ ἕως, τῆς ἕω
ἡ πρύμνη, τῆς πρύμνης
ἡ πρῷρα, τῆς πρῴρας
ἡ τάξις, τῆς τάξεως
ἡ ταραχή, τῆς ταραχῆς
ἡ παρασκευή, τῆς παρασκευῆς
τὸ τρόπαιον, τοῦ τροπαίου
εἴσω (ἔσω)
μήτε
μήτε...μήτε
ἐπι τὴν ἕω
κατὰ μέσον
τὸ κέρας, τοῦ κέρως
τὰ ὅπλα, τῶν ὅπλων
τὸ σημεῖον, τοῦ σημείου
ἡ ἀταξία, τῆς ἀταξίας
ἡ βοήθεια, τῆς βοηθείας
ἡ κώπη, τῆς κώπης
τὸ ναυάγιον, τοῦ ναυαγίου
ἡ ὀλκάς, τῆς ὀλκάδος
ἡ τροπή, τῆς τροπῆς
κενός, -ή, -όν
παρά
περί
ὅθεν, ὅθενπερ (emphatic)