Review of Chapter 30 (random selection)

Matching exercise

Drag each item on the right and drop it on the matching item on the left.

δάκνω, δήξομαι, ἔδακον, δέδηγμαι, ἐδήχθην
ἐράω, (impf.) ἤρων, ἐρασθήσομαι, ἠράσθην
λαλέω
λοιδορέω
ὀδυνάω, ὀδυνηθήσομαι, ὠδυνήθην
προσδοκάω
ἀνακράζω, ἀνέκραγον, ἀνακέκραγα
σπένδω, σπείσω, ἔσπεισα, ἄσπεισμαι
ᾄδω, ᾄσομαι, ᾖσμαι, ᾔσθην
ἀκολουθέω
ἀπάρχομαι
εὐφημέω
καταχέω, καταχέω, κατέχεα, κατακέχυκα, κατακέχυμαι, κατέχυθην
μηνύω, μηνύσω, ἐμήνυσα, μεμήνυκα, μεμήνυμαι, ἐμηνύθην
ἡ καρδία, τῆς καρδίας
οἱ πρυτάνεις, τῶν πρυτάνεων
ὁ/ἡ ἀλαζών, τοῦ/τῆς ἀλαζόνος
ἡ ἀσπίς, τῆς ἀσπίδος
ἡ βία, τῆς βίας
ὁ μήν, τοῦ μηνός
ὁ/ἡ ὄρνις, τοῦ/τῆς ὄρνιθος
τὸ χρυσίον, τοῦ χρυσίου
ἡ ἄμπελος, τῆς ἀμπέλου
τὸ στόμα, τοῦ στόματος
ἡ εὐφημία, τῆς εὐφημίας
οἱ οἰκέται, τῶν οἰκετῶν
κύριος, -α, -ον
ἀτεχνῶς
εἶτα
οὐδεπώποτε
ἀθάνατος, -ον
κακοδαίμων, κακοδαίμονος
ὅλος, -η, -ον
χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν
παρά
πρόσθε(ν)
πώποτε
σαφῶς
εἰς τὸ πρόσθεν
ναὶ μὰ Δία
οἴμοι κακοδαίμων
μιαρός, -ά, -όν
μακάριος, -α, -ον
ἐξόπισθε(ν)
μήν (or) καὶ μὴν
σφόδρα