8.6: Grammar - Adjectives with Nouns

An adjective can come before a noun to make a noun phrase.

good-vb (4K)
'E'ut tthu 'uy' mustimuhw.
  adjective noun
'E'ut tthu 'uy' mustimuhw.
Here is the good person.
bad-vb (4K)
'E'ut tthu qul stl'i'tl'qulh.
  adjective noun
'E'ut tthu qul stl'i'tl'qulh.
Here is the bad child.
shoes-vb (2K)
'E'ut tthu thi qwlhuy'shun.
  adjective noun
'E'ut tthu thi qwlhuy'shun.
Here are the big shoes.