Ohthere's First Voyage (paragraph 1)


« Previous · Index · Next » · Show Publication Info · Show Parts of Speech

Ōhthere sǣde his hlāforde, Ӕlfrede cyninge, žӕt he ealra Noršmonna noržmest būde. [« trans] cwӕš žӕt būde on žǣm lande noržweardum wiž žā Westsǣ. [« trans] sǣde žēah žӕt žӕt land sīe swiže lang norž žonan; ac it is eal wēste, būton on fēawum stōwum styccemǣlum wīciaš Finnas, on huntoše on wintra, ond on sumera, on fiscaše be žǣre . [« trans] sǣde žӕt ęt summe cirre wolde fandian lo̧nge žӕt land noržryhte lǣge, ožže hwӕšer ӕnig mon be noršan žǣm wēstenne būde. [« trans] Žā fōr noržryhte be žǣm lande: lēt him ealne weg žӕt wēste land on šӕt stēorbord, ond žā wīdsǣ on šӕt bӕcbord, žrīe dagas. [« trans] Žā wӕs swā feor norž swā žā hwӕlhuntan firrest faraž. [« trans] Žā fōr žā gīet noržryhte swā feor swā meahte on žǣm ōžrum žrīm dagum gesiglan. [« trans] Žā bēag žӕt land žǣr ēastryhte, ožže sēo in on žӕt land, nysse hwӕšer, būtan wisse žӕt žǣr bād westanwindes and hwōn noržan, ond gesiglde žā east be lande swā swā meahte on fēower dagum gesiglan. [« trans] Žā sceolde šǣr bīdan ryhtnoržanwindes, foršǣm žӕt land bēag žǣr sūžryhte, ožže sēo in on šӕt land, nysse hwӕžer. [« trans] Žā siglde žonan sūšryhte be lande swā swā meahte on fīf dagum gesiglan. [« trans] Šā lӕg žǣr ān micel ēa up in on žӕt land. [« trans] Žā cirdon hīe up in on šā ēa, foršǣm hīe ne dorston forž žǣre ēa siglan for unfriže; foršǣm šӕt land wӕs eall gebūn on ožre healfe žǣre ēas. [« trans] Ne mētte ǣr nān gebūn land, sižžan fram his āgnum hām fōr; ac him wӕs ealne weg wēste land on žӕt stēorbord, būtan fiscerum ond fugelerum ond huntum, ond žӕt wǣron eall Finnas; ond him wӕs ā wīdsǣ on žӕt bӕcbord. [« trans] Žā Beormas hӕfdon swīže wel gebūd hira land: ac hīe ne dorston žǣr on cuman. [« trans] Ac žāra Terfinna land wӕs eal wēste, būton šǣr huntan gewīcodon, ožže fisceras, ožže fugeleras. [« trans]

Syntax Structure:

NODE TREE - select a sentence