Beginning Indonesian
Unit Three
Kosa Kata
Kendaraan 1 (Pilihan berganda)
Kendaraan 2 (Jawaban pendek)
Makanan 1 (Pilihan berganda)
Makanan 2 (Jawaban pendek)
Kata kerja 1 (Pilihan berganda)
Kata kerja 2 (Jawaban pendek)
Bilangan 1 (Pilihan berganda)
Bilangan 2 (Jawaban pendek)
Tinjauan kembali (Teka-teki silang)
Tata Bahasa
"Apa" dan "siapa" (Pilihan berganda)
Preposisi 1 (Pilihan berganda)
Preposisi 2 (Latihan mengisi tempat kosong)
"Sudah", "belum", dan "sedang" (Pilihan berganda)
"Harus", "boleh", "mau", dan "bisa" (Latihan mengisi tempat kosong)
Percakapan Sehari-hari
Percakapan sehari-hari (Pilihan berganda)
Glossary of words used on this site.