Beginning Indonesian
Unit Eight
Kosa Kata
Latihan kosa kata 1 (Pilihan berganda)
Latihan kosa kata 2 (Jawaban pendek)
Latihan kosa kata 3 (Tinjauan kembali) (Teka-teki silang)
Bilangan
Bilangan 1 (Pilihan berganda)
Bilangan 2 (Latihan mengisi tempat kosong)
Latihan Membaca
Perkawinan Jawa 1 (Pilihan berganda)
Perkawinan Jawa 2 (Rekonstruksi teks)
Perkawinan Jawa 3 (Latihan mengisi tempat kosong)
Tata Bahasa
Latihan kata "paling" (Pilihan berganda)
Latihan pola kalimat 1 (Latihan menyusun kata)
Latihan pola kalimat 2 (Latihan menyusun kata)
Latihan pola kalimat 3 (Latihan menyusun kata)
Percakapan Sehari-Hari
Percakapan sehari-hari (Pilihan berganda)
Glossary of words used on this site.